Styrkepleje.dk
StyrkePleje i Praksis

  Forside  
  Side 1  
  Side 2  
temp0055_fr_nw   temp0055_fr_ne
temp0055_folder Hvem er jeg?

Marianne Sindberg, 47 år, lærer, cand. pæd. i pædagogisk – antropologi, pædagogisk rådgiver. Har arbejdet i den danske folkeskole og udover undervisning af børn indenfor både normal og specialområdet har jeg beskæftiget mig med teamsamarbejde i indskoling. Jeg har kendskab og viden om at bygge bro mellem lærer og pædagogers pædagogiske selvforståelser og skabelse af fælles kultur til gavn for børns trivsel, sammenhæng, læring og udvikling i pædagogiske og sociale miljøer. Specialiseret inden for institutionslogikker og overgange med særlig henblik på daginstitutioners hverdagspraksis.      

temp0055_fr_sw temp0055_fr_se
temp0055_fr_nw   temp0055_fr_ne
temp0055_folder StyrkePleje i praksis

Som pædagogisk – antropolog med afsæt i antropologiske metoder og teorier afdækker og synliggør jeg kompleksiteter indenfor pædagogiske og sociale sammenhænge. Jeg kan sætte processer i gang med fokus på trivsel, den røde tråd og pædagogisk faglighed i hverdagen.  Jeg kan overskue sammenhænge i den kompleksitet, som kendetegner hverdagen for børn og voksne i daginstitutionen og sætte processer i gang, som kan medvirke til at skabe en fælles kultur, hvor anerkendelse af faglig kvalitet styrkes og plejes gennem mangfoldigheder og respekt for den enkelte. Fokus er rettet mod social sammenhæng i stedet for individuel.   

temp0055_fr_sw temp0055_fr_se

Styrkepleje.dk  v/cand.pæd. Marianne Sindberg, Krogvej 9, 3320 Skævinge. Tlf 21 44 21 55

 e-mail mariannesindberg@styrkepleje.dk